Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Amaxmj.pl

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
I. Definicje
II. Kontakt ze Sprzedawcą
III. Wymogi techniczne
IV. Zakupy w Sklepie
V. Płatności
VI. Realizacja zamówienia
VII. Prawo odstąpienia od umowy
VIII. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
IX. Reklamacje
X. Dane osobowe
XI. Zastrzeżenia
XII. Nota prawna
XIII. Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 1. DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Przedsiębiorca indywidulany - osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy BiuroMaszyny.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.biuromaszyny.pl
Sprzedawca – Jacek Runowski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BiuroMaszyny.pl Jacek Runowski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 9481353253 , nr REGON 670093729, ul. Wiejska 1, 05-500 Mysiadło.

 1. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Wiejska 1, 05-500 Mysiadło

 2. Adres e-mail: info@biuromaszyny.pl

 3. Telefon: 22 754 74 33 / 604 324 971

 • WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

 • Urządzenie z dostępem do Internetu

 • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 1. ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

 3. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

 4. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

 5. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

 6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

 7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 8. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży w momencie dostarczenia towaru lub bezpośrednio po w formie faktury Vat lub paragonu. Faktura jest dostarczana w wersji elektronicznej, na prośbę Kupującego może być dostarczona w wersji papierowej.

 9. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

 1. PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego :

 • Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 • Za pomocą karty płatniczej w siedzibie firmy.

 • Za pośrednictwem platformy płatniczej:

  • Przelewy24
   operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

  • eCard

 • Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.

 1. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 3. "Przelew z odroczonym terminem" czyli płatność z odroczonym, 14-dniowym terminem przeznaczona jest wyłącznie dla zaakceptowanych firm oraz dla wszystkich jednostek budżetowych RP. Warunkiem udzielenia płatności z odroczonym terminem jest wskazanie adresu dostawy identycznego jak dane nabywcy, płatnika lub odbiorcy na fakturze. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmówienia udzielenia tej formy płatności Kupującemu bez podania przyczyny. O odmowie udzielenia tej formy płatności Sprzedający poinformuje Zamawiającego drogą telefoniczną lub poprzez e-mail.

 4.  Rachunek bankowy Sprzedawcy jest związany wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą i Sprzedawca wyraża zgodę na płatności podzielone (split payment).

 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

 2. Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych.

 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy/odbioru wybrał Kupujący:

 • za pośrednictwem firmy kurierskiej

 • możliwe jest odebranie towarów w siedzibie Sprzedawcy

 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca Indywidualny ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem VIII punktu Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • W którym Konsument / Przedsiębiorca Indywidualny wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

 • W którym Konsument / Przedsiębiorca Indywidualny wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

 1. Aby Konsument / Przedsiębiorca Indywidualny mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w II punkcie Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

 2. Konsument / Przedsiębiorca Indywidualny może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument / Przedsiębiorca Indywidualny wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 4. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi / Przedsiębiorcy Indywidualnemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta / Przedsiębiorcy Indywidualnego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta / Przedsiębiorce Indywidualnego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument / Przedsiębiorca Indywidualny nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Wiejska 1, 05-500  Mysiadło niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

 8. Konsument / Przedsiębiorca Indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 9. Konsument / Przedsiębiorca Indywidualny odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 10. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument / Przedsiębiorca Indywidualny również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument / Przedsiębiorca Indywidualny zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

 11. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

 • WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi / Przedsiębiorcy Indywidualnemu w odniesieniu do umowy:

 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 • O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 • W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 • O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący / Przedsiębiorca Indywidualny ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

 2. Korzystając z rękojmi Kupujący / Przedsiębiorca Indywidualny może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

 • Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

 • Żądać usunięcia wady

 1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w II punkcie Regulaminu.

 2. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres ul. Wiejska 1, 05-500 Mysiadło.

 3. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

 4. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w II punkcie Regulaminu.

 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 6. W zakresie reklamacji dotyczących dostarczenia uszkodzonego towaru zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Przewozowego (Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 272), w szczególności Art. 74). 

 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

 • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

 • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

 • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 1. ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 • NOTA PRAWNA

Wszelkie znaki towarowe, logotypy i nazwy firmowe, zdjęcia i opisy produktów należą do ich prawnych właścicieli, a w serwisie www.biuromaszyny.pl, oraz w naszych pozostałych serwisach zostały umieszczone wyłącznie ze względów informacyjnych. W każdej chwili na żądanie prawnych właścicieli ww. dane mogą zostać usunięte ze wszystkich naszych serwisów. Klient akceptując regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie swojego logotypu przez Sprzedawcę. Na żądanie Klienta zgoda na wykorzystanie logotypu Klienta zostanie każdorazowo cofnięta. Zdjęcia oferowanych produktów mają charakter poglądowy, stąd rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach. Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Właściciel serwisu www.biuromaszyny.pl nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów oraz zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych parametrów technicznych produktów, a także ich wyglądu. Elementy tekstowe i zawartość serwisu biuromaszyny.pl stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego i ich wykorzystywanie bez pisemnej zgody właściciela sklepu www.biuromaszyny.pl jest zabronione. Dotyczy to w szczególności layout`u stron internetowych, opisów produktów, regulaminów oraz zdjęć i grafik wykorzystywanych w serwisie www.biuromaszyny.pl

 • POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny.

 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem / Przedsiębiorcą Indywidualnym jest wyłączona.

 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.