HSM Securio AF z autopodajnikiem (Niemcy 3 lata GW)