FINANSOWANIE PRACOWNI PRZYRODNICZYCH program rządowy

  Tel. (58) 660 34 34
  Tel. (58) 660 34 66
 • Poleć produkt
Samorządy mogą składać wnioski do 14 czerwca 2019 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019. W punkcie V dokumentu szczegółowo opisano dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) w publicznych szkołach podstawowych.
Program wsparcia finansowego zaprojektowany został na 4 lata począwszy od 2018 r. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje przekazać na ten cel ok. 320 mln zł. Proponowane kwoty dofinansowania zostaną ustalone po weryfikacji wniosków. 

Kto może skorzystać z dofinansowania?
Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:
a) publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne;
b) które mają lub będą mieć od 01.09.2019 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
c) które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
d) które nie mają w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonują w ramach zespołu z gimnazjum;
e) które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy 0,4% w roku poprzednim. 

Wprowadzono roczny limit aplikowania do ¼ szkół prowadzonych lub dotowanych przez JST, które spełniają kryteria powyżej.

Jak złożyć wniosek?
Zeskanowane, podpisane i opieczętowane wnioski należy przesyłać na skrzynkę Ministerstwa Edukacji Narodowej przez platformę ePUAP. Adresy skrzynek podawczych MEN: /gn9u55ai9v/SkrytkaESP lub /gn9u55ai9v/skrytka. W przypadkach awarii systemu ePuap możliwe jest dostarczenie wniosku na adres email: Sekretariat.DWST@men.gov.pl. MEN wymaga umieszczenia w nazwie składanego wniosku tytułu danego kryterium.
 
Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia odrębnie dla każdej szkoły i do każdego przedmiotu.
 
Wnioski (załącznik nr 5) należy przekazywać również w formie edytowalnej (xls), jako pismo przewodnie podpisane przez burmistrza/prezydenta/marszałka/ starostę/wójta lub osobę upoważnioną.
 
Samorządy mogą składać wnioski do 14 czerwca 2019 r.

 

PONIŻEJ STRONY Z AKTYWNYMI WNIOSKAMI DOTYCZĄCYMI LABORATORIÓW PRZYRODNICZYCH 

laboratoria EINSTEIN 

laboratoria LABDISC lub bezpośrednio do KALKULATORA  

Samorządy mogą wnioskować o środki na zakupienie pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

 • publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST), osoby prawne lub osoby fizyczne,
 • które mają lub będą mieć od 01.09.2018 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) lub klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia),
 • które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym,
 • które nie mają i nie będą mieć w strukturze od 01.09.2018 r. klas dotychczasowego gimnazjum (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej).

PRZYKŁADOWY WNIOSEK DLA 1 WSPÓLNEJ SALI DLA PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH Z TABLET+ 

PRZYKŁADOWY WNIOSEK DLA 3 OSOBNYCH SAL DO 3 PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH Z TABLET+

laboratoria program rządowy


Dokumenty opublikowane na stronie MEN:

POBIERZ WZÓR WNIOSKU

STRONA Z DOKUMENTAMI DOTYCZĄCYMI PROGRAMU (strona MEN)


EINSTEIN1

EINSTEIN2
zestaw czujników FIZYKA +
2 559,00 zł
(2 080,49 zł)
zestaw czujników: CHEMIA
1 599,00 zł
(1 300,00 zł)
laboratoria cyfrowe einstein LabMate +
1 399,00 zł
(1 137,40 zł)
Einstein Tablet+2
2 599,00 zł
(2 113,01 zł)
Zestaw z 6 robotami Thymio szkolny
4 045,00 zł
(3 288,62 zł)
zestaw czujników FIZYKA +
2 559,00 zł
(2 080,49 zł)
Zestaw 6: CHEMIA PRO
45 499,00 zł
(36 991,06 zł)
Zestaw 5: FIZYKA PRO
48 999,01 zł
(39 836,59 zł)
Zestaw 4: BIOLOGIA PRO
50 999,00 zł
(41 462,60 zł)
Zestaw 3: CHEMIA EDU
23 999,00 zł
(19 511,38 zł)