Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM FIRMY AMAX

  1. Zamówienia przyjmowane są automatycznie drogą elektroniczną poprzez stronę internetową lub bezpośrednio w firmie (dane kontaktowe zawarte są na stronie internetowej w zakładce KONTAKT).
  2. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń zewnętrznego opakowania dostarczonego towaru Kupujący powinien złożyć na miejscu pisemną reklamację kurierowi lub listonoszowi (w formie odpowiedniego protokołu potwierdzonego czytelnymi podpisami osób reprezentujących Kupującego i listonosza/kuriera) lub odmówić przyjęcia dostawy. O tych faktach Kupujący musi bezzwłocznie poinformować Sprzedającego.
  3. Niektóre z oferowanych urządzeń objęte są wieczystą gwarancją Sprzedającego. W ramach "wieczystej gwarancji" Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu części zamienne niezbędne do naprawy urządzenia przez niego we własnym zakresie. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych ani powstałych z winy użytkownika wskutek nieprawidłowej eksploatacji lub braku należytej dbałości. 
  4. Transport towaru tzw. dłużycowego (np. ekranów powyżej 200cm), kruchego (np. tablic szklanych) oraz wielkogabarytowego (np. tablic od wielkości 100x150 cm, tablic interaktywnych) podlega indywidualnej wycenie. 
  5. Na każdy sprzedawany przez nas towar wystawiamy fakturę VAT, która przesyłana jest odbiorcy drogą elektroniczną (podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest art. 106n ustawy o VAT w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej) według danych podanych w zamówieniu, na adres mailowy przypisany do Konta Klienta. 
  6. Wszelkie zwroty zakupionego towaru wymagają wcześniejszego uzgodnienia ze sprzedającym w pełnym zakresie spraw z tym związanych. W przypadku braku indywidualnych ustaleń koszty zwrotu zakupionych towarów ponosi Kupujący. Towar musi być bez śladów użytkowania, w oryginalnym opakowaniu, odpowiednio zabezpieczony (nie może być naklejek i in. na oryginalnym opakowaniu). 
  7. W przypadku braku takich ustaleń przesyłka nie zostanie przyjęta. 
  8. Zgodnie w art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny informując o tym Sprzedającego na piśmie (amax@amaxmj.pl)  Art. 22[1]. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeżeli przedsiębiorca zawiera umowę z innym przedsiębiorcą albo konsument zawiera umowę z drugim konsumentem albo konsument występujący w roli sprzedawcy zawiera umowę z przedsiębiorcą, przepisy w/w ustawy nie mają zastosowania.
  9. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU I ZAPISÓW W NIM ZAWARTYCH.