Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 1656

Instytut Książki informuje o wydłużeniu terminu naboru wniosków do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”.

Nabór zostaje przedłużony do 29 maja 2020 r.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Instytut Książki informuje o wydłużeniu terminu naboru wniosków do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”.

Nabór zostaje przedłużony do 29 maja 2020 r.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Kto może skorzystać z programu?

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.

Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” w 2017 lub w 2019 roku oraz w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” są wyłączeni z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Wyłączeni z dofinansowania są również wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania na wnioskowane zadania w ramach innych programów własnych państwowych instytucji kultury, programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programów wieloletnich ustanowionych przez Radę Ministrów i realizowanych przez instytucje podległe Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Jakie są limity finansowe?

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 10 000 zł, a maksymalna 30 000 zł.

 

Jaki jest wkład własny?

Minimum 15%. Procentowy udział wkładu własnego obliczany jest od kosztu całkowitego, czyli np. jeśli biblioteka chce otrzymać 10 000 zł z dofinansowania, to wkład własny wyniesie minimum 1 765 zł

 

Co można kupić w ramach programu?

Ze środków uzyskanych w ramach dofinansowania można kupić

 • tablice i monitory interaktywne 
 • systemy wizualizacji wielkoekranowej służące do projekcji wielkoformatowej
 • tablety
 • roboty edukacyjne
 • komputery stacjonarne, komputery przenośne i minikomputery
 • jednostki pamięci, np. jednostki pamięci zewnętrznej, dyski zewnętrzne
 • jednostki zasilające, np. UPS, listwy zasilające
 • jednostki wejścia, np. klawiatury, myszy, skanery, kamery internetowe
 • mikrofony do komputerów, czytniki kodów
 • jednostki wyjścia, np. monitory, drukarki, głośniki do komputerów, słuchawki do komputerów, czytniki książek elektronicznych
 • jednostki wejścia-wyjścia, np. urządzenia wielofunkcyjne, monitory dotykowe, słuchawki z mikrofonem do komputerów,
 • urządzenia transmisji i ochrony danych, np. firewalle, modemy, routery, transmitery Bluetooth, switch,
 • oprogramowanie, np. system operacyjny, oprogramowanie antywirusowe,
 • oprogramowanie narzędziowe (z wyłączeniem systemów bibliotecznych)

Na jaki adres wysłać wniosek?

Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków
Z dopiskiem na kopercie: Wniosek do programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020.


Ważne dokumenty:

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020 – regulamin
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020 – formularz wniosku
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020 – wniosek wzorcowy
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020 – raport z wykonania zadania
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020 – wzór umowy
Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020 – załącznik nr 1 do Regulaminu (zasady wyłączenia zadań z pomocy publicznej)

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020 – załącznik nr 2 do Regulaminu (oświadczenie o wywiązaniu się wnioskodawcy z obowiązku rozliczenia dofinansowań przyznanych w latach poprzednich

 

Źródło: Instytut Książki