CZYM SĄ LICZARKI BANKNOTÓW I JAK JE DOBIERAĆ?

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 000381
Liczarki do banknotów to urządzenia, które służą do mechanicznego, automatycznego liczenia banknotów. Dzięki swoim funkcjom, pozwalają oszczędzać czas i zwiększają wydajność liczenia. Eliminują również błędy, jakie mogą być popełnione przy ręcznym liczeniu banknotu po banknocie. 
Czym są liczarki do banknotów?Liczarki do banknotów to urządzenia, które służą do mechanicznego, automatycznego liczenia banknotów. Dzięki swoim funkcjom, pozwalają oszczędzać czas i zwiększają wydajność liczenia. Eliminują również błędy, jakie mogą być popełnione przy ręcznym liczeniu banknotu po banknocie. 

MASZYNA REALIZUJE TRZY PODSTAWOWE FUNKCJE: 

LICZENIE - funkcja ta polega na przeliczeniu banknotów położonych na podajniku;
ODLICZANIE - maszyna odlicza z pliku banknotów położonych na podajniku zadaną (wybraną) ilość banknotów;
SUMOWANIE ("zliczanie") - liczarka dodaje do siebie wyniki poszczególnych przeliczeń. 

Dodatkowo, liczarki, w zależności od modelu, mogą czasem sprawdzać rozmiar i autentyczność banknotu.

Wybór liczarki do banknotówJaki materiał ma być liczony?Liczarki do banknotów dzielimy na liczące banknoty luzem i liczące banknoty w paczkach (stosowane tylko w sortowniach banków). Niektóre liczarki mają możliwość liczenia nie tylko banknotów, ale także czeków, kuponów i tych wszystkich innych dokumentów, które spełniają wymagania liczarki, co do ich rozmiarów. 

Ile banknotów można przeliczyć w określonym czasie?Każda liczarka charakteryzuje się daną ilością banknotów, która może być przeliczana na minutę, czyli "szybkością liczenia". Niektóre maszyny posiadają tylko jedną szybkość, niektóre trzy i więcej. Maksymalna ilość banknotów, która z zasobnika wejściowego wędruje do liczarki zależy od maksymalnej pojemności odbiornika. Z odbiornika ręcznie wyjmuję się banknoty, w celu kontynuowania procesu przeliczania. 

Jaka jest najistotniejsza cecha liczarki?Najważniejszą cechą liczarek jest ich nieomylność. Gwarancja prawidłowego przeliczenia banknotów, pod względem ilościowym jest dla użytkownika najważniejsza i decyduje o wiarygodności urządzenia. Nad prawidłowym odliczaniem czuwa czujnik detekcji podwójnych banknotów. 

Czujnik ten działa (w większości liczarek) na zasadzie weryfikacji gęstości papieru. W czasie pracy prześwietlany jest pierwszy pobrany banknot i urządzenie określa gęstość papieru, z którego jest wykonany. Następne banknoty są porównywane z pierwszym, traktowanym jako wzorzec. Jeśli gęstość ich papieru jest różna od wzorca (banknoty sklejone, pobrane podwójnie lub wykonane z innego papieru), maszyna zatrzymuje się i sygnalizuje błąd. 

Uwaga! Nie wszystkie liczarki na rynku posiadają ten czujnik (patrz konkurencja) 

Czy potrzebujesz liczarki do ciągłej pracy?Niektóre liczarki są wyposażone w specjalną konstrukcję pozwalającą im na długą, bezawaryjną pracę. Takie liczarki określamy mianem "heavy duty". 

Czy liczarka może realizować dodatkowe funkcje?Tworzenie fałszywych pieniędzy jest ciężkim przestępstwem. Niestety wraz z postępem technicznym coraz łatwiej jest uznać doskonale podrobiony banknot za prawdziwy. Każda maszyna posiada określony poziom zabezpieczeń, który pozwala weryfikować prawdziwość banknotów. Niektóre są jednak wyposażone w dodatkowe czujniki, rozwijające jej możliwości w tym zakresie. 

Detektor ultrafioletu 

Światło ultrafioletu jest używane do wykrywania zakresu promieniowania świetlnego fal krótszych od fioletu, które znajdują się w spektrum światła niewidzialnego dla oka ludzkiego. 

Wraz z powstaniem technologii druku laserowego tworzenie replik wysokiej rozdzielczości wielu banknotów stało się proste jak nigdy dotąd. Kiedy pieniądz tworzony jest w ten sposób, banknot może na pierwszy rzut oka być łudząco podobny do prawdziwego. W takiej technice, rzadko jednak wykorzystuje się oryginalny papier bankowy, który w specjalnym procesie impregnacji, został przygotowany tak, aby nie odbijał promieni ultrafioletowych na niego skierowanych, poza specjalnymi obszarami i symbolami. 

Liczarki z detekcją UV naświetlają banknot promieniami ultrafioletowymi i analizują stopień odbicia ich od nich. Odbywa się to wewnątrz urządzenia, więc operacja ta jest dyskretna i szybka. Kiedy banknot podrobiony, a więc wykazujący stopień odbicia promieni UV, ponad normę, zostanie znaleziony, liczarka natychmiast powiadomi o tym operatora alarmem dźwiękowym i odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu. 

Detektor podczerwieni 

Światło podczerwone jest używane do wykrywania specjalnych zabezpieczeń, które znajdują się w spektrum światła niewidzialnego dla oka ludzkiego. 

Jednym z bardziej niezawodnych zabezpieczeń banknotów, jest stosowanie do ich druku farb, o różnej reakcji na promienie podczerwone (określone elementy są w ich świetle widoczne lub nie). 

Liczarki z detekcją podczerwieni naświetlają banknot promieniami i analizują reakcję na nie, pokrywającej banknoty farby. Jeśli w odpowiednich miejscach farba nie reaguje prawidłowo na naświetlanie, banknot uznawany jest za fałszywy, a liczarka natychmiast powiadomi o tym operatora alarmem dźwiękowym i odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu. 

Kontrola rozmiaru 

Weryfikacja kontroli rozmiaru (na wysokość lub na wysokość i na długość banknotu) wykrywa banknoty o innych wymiarach. Pozwala to uniknąć pomyłki polegającej na zaakceptowaniu przez liczarkę banknotu o innym nominale. Dzięki czemu, na przykład w pliku banknotów o nominale 100zł, banknot 50zł nie zostanie błędnie policzony jako 100zł.