AKTYWNA TABLICA 2020 - szkoły podstawowe i PONADPODSTAWOWE!!! PROGRAM RZĄDOWY Z 80% DOFINANSOWANIEM

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 0000844

WNIOSKI SKŁADAMY DO TYLKO DO 27.10.2020r!  Szkoła podstawowa i PONADPODSTAWOWA może otrzymać na zakup pomocy dydaktycznych kwotę 14 tys. zł. Dyrektorzy będą mogli składać wnioski o udział w programie do organów prowadzących do 27.10.2020 r. Przy czym organ prowadzący szkołę będzie miał obowiązek wnieść minimalny wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł). Wnioski do pobrania.

WNIOSKI DYREKTORZY MOGĄ SKŁADAĆ DO 27 PAŹDZIERNIKA 2020R. NOWA EDYCJA "AKTYWNA TABLICA" DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH (nowość w tej edycji) !!!

Przypominamy, że szkoły mogą składać wnioski do organów prowadzących tylko do 27 października!!! Organy prowadzące przekazują wnioski szkół do wojewodów do 29 października! Kwalifikacja wniosków nastąpi do 3 listopada  br., a przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 30 listopada br.

 

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele,

właśnie ruszył długo wyczekiwany program Aktywna Tablica, w bieżącej edycji harmonogram realizacji programu jest bardzo napiętyszkoły mają czas na złożenie wniosku, do najbliższego wtorku, czyli do 27 października!

Beneficjenci Programu w 2020 roku:

 • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019
 • SZKOŁY PONADPODSTAWOWE (NOWOŚĆ w tej edycji programu).

Wymaganiem dla szkoły przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Pomoce dydaktyczne objęte wsparciem:

Na program w latach 2020–2024 przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł,
z budżetu państwa, z czego 35 000 000 zł w 2020 r., Program będzie finansowany w 80 % ze środków budżetu państwa i w 20 % z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Szkoły mogą wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości maksymalnie 17 500 zł (14 000 ze środków budżetu państwa i 3500 wkładu własnego organu prowadzącego*) na zakupienie:

 • interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali
 • tablic interaktywnych z projektorem ultraogniskowym
 • tablic interaktywnych bez projektora ultraogniskowego
 • projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych
 • głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku.

Szkoła może wnioskować również o udzielenie wsparcia finansowego na zakup laptopów wraz z zestawem wideokonferencyjnym do zdalnej nauki.

*Rodzaj wkładu własnego:
– wkład finansowy przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie
– wkład rzeczowy: sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Harmonogram Programu w roku 2020:

 • szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących – do 27 października br.
 • organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów – do 29 października br.
 • kwalifikacja wniosków przez wojewodów – do 3 listopada br.

przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 30 listopada 2020 r.

 

Pobierz gotowe wnioski

Przygotowaliśmy dla Państwa 2 gotowe wnioski z omówieniem:

 

"Aktywna tablica" to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach programu każda szkoła podstawowa w Polsce może zakupić:

- tablicę interaktywną
- monitor interaktywny
- projektor
- nagłośnienie
- laptop wraz z zestawem wideokonferencyjnym do zdalnej nauki