CZYM SĄ LICZARKI BANKNOTÓW I JAK JE DOBIERAĆ?

    Tel. (58) 660 34 34
    Tel. (58) 660 34 66
  • Poleć produkt
Czym są liczarki do banknotów?Liczarki do banknotów to urządzenia, które służą do mechanicznego, automatycznego liczenia banknotów. Dzięki swoim funkcjom, pozwalają oszczędzać czas i zwiększają wydajność liczenia. Eliminują również błędy, jakie mogą być popełnione przy ręcznym liczeniu banknotu po banknocie. 

MASZYNA REALIZUJE TRZY PODSTAWOWE FUNKCJE: 

LICZENIE - funkcja ta polega na przeliczeniu banknotów położonych na podajniku;
ODLICZANIE - maszyna odlicza z pliku banknotów położonych na podajniku zadaną (wybraną) ilość banknotów;
SUMOWANIE ("zliczanie") - liczarka dodaje do siebie wyniki poszczególnych przeliczeń. 

Dodatkowo, liczarki, w zależności od modelu, mogą czasem sprawdzać rozmiar i autentyczność banknotu.

Wybór liczarki do banknotówJaki materiał ma być liczony?Liczarki do banknotów dzielimy na liczące banknoty luzem i liczące banknoty w paczkach (stosowane tylko w sortowniach banków). Niektóre liczarki mają możliwość liczenia nie tylko banknotów, ale także czeków, kuponów i tych wszystkich innych dokumentów, które spełniają wymagania liczarki, co do ich rozmiarów. 

Ile banknotów można przeliczyć w określonym czasie?Każda liczarka charakteryzuje się daną ilością banknotów, która może być przeliczana na minutę, czyli "szybkością liczenia". Niektóre maszyny posiadają tylko jedną szybkość, niektóre trzy i więcej. Maksymalna ilość banknotów, która z zasobnika wejściowego wędruje do liczarki zależy od maksymalnej pojemności odbiornika. Z odbiornika ręcznie wyjmuję się banknoty, w celu kontynuowania procesu przeliczania. 

Jaka jest najistotniejsza cecha liczarki?Najważniejszą cechą liczarek jest ich nieomylność. Gwarancja prawidłowego przeliczenia banknotów, pod względem ilościowym jest dla użytkownika najważniejsza i decyduje o wiarygodności urządzenia. Nad prawidłowym odliczaniem czuwa czujnik detekcji podwójnych banknotów. 

Czujnik ten działa (w większości liczarek) na zasadzie weryfikacji gęstości papieru. W czasie pracy prześwietlany jest pierwszy pobrany banknot i urządzenie określa gęstość papieru, z którego jest wykonany. Następne banknoty są porównywane z pierwszym, traktowanym jako wzorzec. Jeśli gęstość ich papieru jest różna od wzorca (banknoty sklejone, pobrane podwójnie lub wykonane z innego papieru), maszyna zatrzymuje się i sygnalizuje błąd. 

Uwaga! Nie wszystkie liczarki na rynku posiadają ten czujnik (patrz konkurencja) 

Czy potrzebujesz liczarki do ciągłej pracy?Niektóre liczarki są wyposażone w specjalną konstrukcję pozwalającą im na długą, bezawaryjną pracę. Takie liczarki określamy mianem "heavy duty". 

Czy liczarka może realizować dodatkowe funkcje?Tworzenie fałszywych pieniędzy jest ciężkim przestępstwem. Niestety wraz z postępem technicznym coraz łatwiej jest uznać doskonale podrobiony banknot za prawdziwy. Każda maszyna posiada określony poziom zabezpieczeń, który pozwala weryfikować prawdziwość banknotów. Niektóre są jednak wyposażone w dodatkowe czujniki, rozwijające jej możliwości w tym zakresie. 

Detektor ultrafioletu 

Światło ultrafioletu jest używane do wykrywania zakresu promieniowania świetlnego fal krótszych od fioletu, które znajdują się w spektrum światła niewidzialnego dla oka ludzkiego. 

Wraz z powstaniem technologii druku laserowego tworzenie replik wysokiej rozdzielczości wielu banknotów stało się proste jak nigdy dotąd. Kiedy pieniądz tworzony jest w ten sposób, banknot może na pierwszy rzut oka być łudząco podobny do prawdziwego. W takiej technice, rzadko jednak wykorzystuje się oryginalny papier bankowy, który w specjalnym procesie impregnacji, został przygotowany tak, aby nie odbijał promieni ultrafioletowych na niego skierowanych, poza specjalnymi obszarami i symbolami. 

Liczarki z detekcją UV naświetlają banknot promieniami ultrafioletowymi i analizują stopień odbicia ich od nich. Odbywa się to wewnątrz urządzenia, więc operacja ta jest dyskretna i szybka. Kiedy banknot podrobiony, a więc wykazujący stopień odbicia promieni UV, ponad normę, zostanie znaleziony, liczarka natychmiast powiadomi o tym operatora alarmem dźwiękowym i odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu. 

Detektor podczerwieni 

Światło podczerwone jest używane do wykrywania specjalnych zabezpieczeń, które znajdują się w spektrum światła niewidzialnego dla oka ludzkiego. 

Jednym z bardziej niezawodnych zabezpieczeń banknotów, jest stosowanie do ich druku farb, o różnej reakcji na promienie podczerwone (określone elementy są w ich świetle widoczne lub nie). 

Liczarki z detekcją podczerwieni naświetlają banknot promieniami i analizują reakcję na nie, pokrywającej banknoty farby. Jeśli w odpowiednich miejscach farba nie reaguje prawidłowo na naświetlanie, banknot uznawany jest za fałszywy, a liczarka natychmiast powiadomi o tym operatora alarmem dźwiękowym i odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu. 

Kontrola rozmiaru 

Weryfikacja kontroli rozmiaru (na wysokość lub na wysokość i na długość banknotu) wykrywa banknoty o innych wymiarach. Pozwala to uniknąć pomyłki polegającej na zaakceptowaniu przez liczarkę banknotu o innym nominale. Dzięki czemu, na przykład w pliku banknotów o nominale 100zł, banknot 50zł nie zostanie błędnie policzony jako 100zł.
poprezentacyjna liczarka Glover GC-300 VC
6 458,11 zł
(5 250,50 zł)
liczarka Glover GC-75 VD
3 688,77 zł
(2 999,00 zł)
liczarka Glover GC-25 UV/MG
1 955,70 zł
(1 590,00 zł)
liczarka Glover GC-15 UV
1 340,70 zł
(1 090,00 zł)
liczarka Glover GC-10 UV
848,70 zł
(690,00 zł)
liczarka Glover  GC-20 UV/MG
1 648,20 zł
(1 340,00 zł)